Stavanger Antikvariat

Kjøp og salg

Vilkår og betingelser

Vi tar i mot og kjøper større boksamlinger etter avtale. Send gjerne foto på e-post av bøkene slik de står i hylla, så kan vi vurdere om bøkene er aktuelle for oss.

Generelt:

Dette kjøpet følger de standard salgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett, som er beskrevet nedenfor. Forbrukerkjøp refererer til salg av varer til enkeltpersoner som ikke handler hovedsakelig som en del av næringsvirksomhet, der selgeren driver virksomhet med salg av varer over Internett.

Salg til forbrukere er regulert av lover som forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtale:

Avtalen mellom kjøper og selger består av informasjonen om kjøpet som selgeren oppgir i bestillingsprosessen i nettbutikken (inkludert informasjon om varetype, mengde, kvalitet, pris og leveringsvilkår), eventuell direkte kommunikasjon mellom partene (for eksempel via e-post) og disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom informasjonen selgeren gir om kjøpet i nettbutikkens bestillingsprosess, direkte kommunikasjon mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, vil direkte kommunikasjon mellom partene og informasjonen gitt i bestillingsprosessen ha forrang foran salgsbetingelsene, med mindre det strider mot gjeldende lovgivning.

Parter:

Selger: Firmanavn: Stavanger Antikvariat AS

Adresse: Hospitalsgata, 4006 Stavanger

E-post: kontakt@stavangerantikvariat.no

Telefon: 97 62 71 84

Organisasjonsnummer: 931 6907 099

Kjøper er personen som foretar bestillingen.

Priser:

Prisene oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift, med mindre kjøperen velger å se priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Informasjon om totalkostnadene kjøperen skal betale, inkludert alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de ulike elementene i totalprisen, gis i bestillingsprosessen før kjøpet gjennomføres. (Ved leveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen, skal varene selges uten merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når selgeren mottar kjøperens bestilling. En part er imidlertid ikke bundet av avtalen hvis det har vært skrive- eller tastefeil i selgerens tilbud i nettbutikkens bestillingsprosess eller i kjøperens bestilling, og den andre parten var klar over eller burde ha forstått feilen.

Ordrebekreftelse:

Kjøperen mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen sjekker at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, osv. Hvis det er uoverensstemmelser, bør kjøperen kontakte selgeren så snart som mulig.

Betaling:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den sendes fra selgeren til kjøperen. Ved bruk av kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Levering:

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på angitt sted og tidspunkt i bestillingsprosessen i nettbutikken. Hvis leveringstidspunkt ikke er angitt, skal selgeren levere varen til kjøperen innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen. Selgeren er ansvarlig for å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på passende vis og under vanlige transportvilkår. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er avtalt.

Risiko for varen:

Risikoen for varen overføres til kjøperen når han eller hun mottar varen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å motta varen på leveringstidspunktet, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes varens egenskaper.

Angrefrist:

Kjøperen har rett til å angre på kjøpet i henhold til angrerettsloven. Angrefristen innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel på den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt, sammen med foreskrevne opplysninger og angreskjema.

Tilbakebetaling:

Selgeren skal tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold og senest 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er mottatt. Tilbakebetalingen skal skje med samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet, med mindre annet er avtalt. Kjøperen skal ikke belastes gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Undersøkelse av varen:

Kjøperen bør undersøke varen ved mottakelse for å kontrollere at den samsvarer med bestillingen og er fri for skader eller mangler. Eventuelle avvik må meldes til selgeren innen rimelig tid.

Reklamasjon:

Ved mangler må kjøperen melde fra til selgeren innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Reklamasjonsfristen er senest to år etter at varen er overtatt, med mindre varen er ment å vare vesentlig lengre. For forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Konfliktløsning:

Eventuelle tvister bør forsøkes løst i minnelighet. Kjøperen kan kontakte Forbrukerrådet